Pomza Dünyası

POMZA NEDİR?

Pomza, gözenekli yapısı, hafifliği, yüksek izolasyon etkileri, atmosferik şartlara karşı direnci ve yüksek puzzolanik aktivitesi sebebiyle, insanoğlunun eski çağlardan beri kullandığı en eski yapı malzemelrinden birisidir. Antik Yunan ve Roma dönemlerinde pomza, amfitiyatrolar, tapınaklar, su kemerleri, hamamlar, mahzenler, ve konut inşaatlarında yaygın olarak kullanılmıştır. Bu tapınaklar zamana karşı hala direnmektedir.

Pomza İtalyanca;  Ponza, Almanca; Bimsstein, İngilizce; Pumice olarak adlandırılır. Türkçe'de ise süngertaşı, kisir, köpüktaşı, topuktaşı, hışırtaşı olarak da adlandırıldığı gibi bilimsel terminolojide dünyaca kabul görmüş pümis (pumice), pümisit (pumicite) olarak da adlandırılmaktadır. İri çakıl boyutuna pümis, kum ve daha ince bıyutuna da pümisit denilmektedir.

Teknolojik özellikleri ve birçok endüstriyel hammadde türüne göre değişik avantajlara sahip olan pomza (bims) taşı giderek artan bir eğilimle, farklı endüstri dallarında yaygın bir kulanım alanı bulmaktadır. Son yıllarda hafif yapı malzemelerine verilen önemin giderek artmasına paralel olarak, hammadde tüketiminde pomza taşı düşük birim hacim ağırlığı, yüksek ısı ve ses izolasyonu, iklimlendirme özelliği, kolay sıva tutması, mükemmel akustik özelliği, deprem yük ve davranışları karşısındaki elastikiyet ve alternatiflerine göre daha ekonomik oluşu gibi üstün özelliklerinden dolayı, inşaat ve yapı endüstrisinde geniş bir kullanım alanı bulmaktadır. Pomza taşı, yalnızca inşaat sektöründe değil, tarım sektörü, kimya sektörü, tekstil sektörü, aşındıcı sanayi gibi endüstri alanlarında da çok farklı amaçlarla kullanılmaktadır. Ancak, ne var ki pomza taşının kullanım kriterleri ve karakteristikleri, endüstri alanlarında uygulanabilirliği gibi konular üzerinde, ülkemizde deneysel ve gözlemsel incelemeler, pomza ile ilgilenen kuruluşlar tarafından, henüz yeterli düzeye ulaşmamıştır. Bu bakımdan, pomzanın önemli rezerv potansiyeline sahip bir endüstriyel hammaddemiz olmasından dolayı, üzerinde yeterli incelemenin yapılması ve kullanım alanlarının yaygınlaştırılması ile ülke ekonomisine yüksek oranda bir katma değer sağlanacağı şüphesizdir.

 POMZANIN ENDÜSTRİYEL KULLANIM ALANLARI

  • İnşaat Sektöründe Kullanımı

1. Dolu veya boşluklu hafif yapı elemanları üretimi
2. Prefabrik yapı elemanları üretimi
3. Çatı ve dekoratif kaplama elemanları üretiminde
4. Hafif hazır sıva ve harç üretimi
5. Hafif beton üretimi
6. Çatı ve döşeme izolasyon dolgusu olarak.

 

  • Tekstil Sektöründe Pomza Kullanımı

Yaygın olarak kot taşlama olarak bilinen işlemde kot kumaşlarının renklerinin açılması, ağartılması ve kumaşın yumuşatılması işlemlerinde. 

  • Tarım Endüstrisinde Pomza Kullanımı

1. Toprak ıslahında,

2. Az topraklı veya topraksız ortamlarda bitki yetiştiriciliğinde,

3. Su beslenimi kısıtlı tarımsal - yeşil alanlarda.

  • Kimya ve Diğer Endüstri Alanlarında Kullanımı

1. Çimento üretiminde puzzolonik malzeme olarak,
2. İzolatif duvar boyası, pürüzlü kaplama, motifli boya, astar macunu ve vernik dolgusu, aşınmayan trafik boya ve kaplamalarında ,
3. Plastik sanayi ve kağıt sanayisinde dolgu elmanı olarak,
4. Seramik endüstrisinde seramiklerin ısı yalıtım değerlerini  arttırmada, pürüzlü seramik ve absorbsiyonlu seramik tanelerinin imalinde,
5. Gübre imalinde topraklanmayı önleyici katkı olarak,
6. Asfaltlarda bitüm kusmayı önleyici katkı olarak,
7. Ağır ve kirli ortamlarda yağ vs. akışkanları absorbe edici malzeme olarak,
8. Tavuk çiftliklerinde taban sergisi olarak,
9. Kaymaz tip oto lastik yapımında,
10.Farklı süs eşyalarının pürüzlülüğünün giderilmesi ve cilasında  parlatıcı olarak,
11.Tarım ilaçlarının toz halde kullanılmasında taşıyıcı eleman olarak ,
12. Su, atık su arıtma ve hava temizleme teknolojisinde katkı elemanı olarak kullanılmaktadır. 

POMZA ÜZERİNE ENDÜSTRİYEL ALANLARDA
YENİ ARAŞTIRMALAR

Yiyecekleri hijyenik ortamda koruma  amaçlı, geçirgen film üretiminde,
Hijyenik ortamda yiyecek saklama kabı imalinde,
Polimer dolgulu fast-food paketleme malzemesi imalinde,
Silikondioksit imalinde,
Zeolitlerin hidrotermal sentezinde,
Tarihi eserlerin dış yüzeylerinin püskürtme metodu ile temizlenmesinde,
Gaz geçişli ve sıvı tutucu agregaların imalinde,
Hafif termoplastik reçine esaslı kalıpların yapımında,
Emprenye edici malzeme imalinde,
Pomza ile agarose jelinden DNA' nın geri kazanımında,
Granüler nem emici ve geri verici malzeme olarak,
Granül veya monolitik formlarda silikon kaplamaların imali ve geliştirilmesinde
Konsolidasyona müsait inşaat alanlarına ait zeminlerini iyileştirilmesi ve su drenajında,
Protein emici malzeme imalinde,
Yazıcı mürekkebi imalinde,
PVC kaplamada dolgu malzemesi olarak,
Uzay teknolojisinde yüksek ısıya dayanıklı seramik ve kabin camı imalinde,
Otomobil endüstrisinde ısı ve ses yalıtımında dolgu malzemesi olarak kullanımı araştırılmaktadır.