Hakkımızda

POMZA ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ

 

Süleyman Demirel Üniversitesi, Pomza Araştırma ve Uygulama Merkezi, 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 2880 sayılı kanunla değişik 7/d-2 maddesine göre Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak “Süleyman Demirel Üniversitesi Pomza Araştırma ve Uygulama Merkezi” adıyla kurulmuş olup, merkezin Yönetmeliği 18 Mart 2002 tarih ve 24699 Sayılı Resmi Gazete`de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Pomza Araştırma ve Uygulama Merkezinin; pomza teknolojisi konusunda bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak, bu konuda lisans ve lisans üstü düzeyde yapılacak proje çalışmalarına alt yapı oluşturmak, pomza sektöründe yer alan ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği faaliyetlerinde bulunmak, kurslar, seminerler ve konferanslar düzenlemek, kamu ve özel teşebbüslerin sorunları ile ilgili araştırma-geliştirme çalışmalarında bulunmak ve de bilimsel ve teknik faaliyetlerin yürütülmesi için üniversite – sanayii işbirliği çerçevesinde, her türlü proje çalışmaları yapmak, kitap, dergi ve bülten yayınları yapmak gibi temel görevleri bulunmaktadır. Merkez; “Merkez Müdürü” ve “Merkez Yönetim Kurulu” olmak üzere başlıca iki ana organdan oluşmaktadır.

Pomza Araştırma ve Uygulama Merkezi, mevcut alt yapısı ile sektörel bazda faaliyet göstermiş, laboratuar alt yapı olanaklarını üniversite-sanayi işbirliği çalışmaları kapsamında daha da geliştirmiştir. İlk kuruluş aşamasında 120 m2’lik kapalı alanda oluşturulan merkezimiz laboratuarı, yapılan laboratuar düzenleme çalışmaları ile 400 m2’lik kapalı bir alana sahip hale getirilmiş olup, mevcut deney cihaz ve donanımına yapılan ilavelerle, endüstriyel bazda ArGe çalışmalarının yapılabileceği bir alt yapı ortamı hazırlanmıştır. Ayrıca, Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi tarafından desteklenen bir alt yapı projesi kapsamında, merkezimiz hafif beton teknolojileri konusunda ArGe çalışmalarını yapabilecek bir alt yapıyla donatılmıştır. Sektörel kuruluşların katkıları ve desteği ile pomza agregalı hafif sıva ve örgü harçlarının analizi ve endüstriyel olarak değerlendirilmesi amacına yönelik gerekli teçhizat ve donanım sağlanarak Merkez laboratuarı daha detay analizlerin yapılabilmesine olanak sağlayan bir konuma gelmiştir.

Merkez bünyesindeki mevcut laboratuar olanakları ve pomza sektöründe yer alan ulusal özel kuruluşların desteği ve de üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde gerek hammadde, agrega pomza ve gerekse pomzadan mamül yapı elemanı ve türevleri üzerinde TSE, DIN, ASTM, BS, AFNOR standartlarına uygun olarak deneysel araştırma ve uygulama çalışmaları yapılmaktadır.

MİSYON

Süleyman Demirel Üniversitesi, Pomza Araştırma ve Uygulama Merkezi; T.C. Anayasası ve YÖK Kanunu’nda belirtilen tanım çerçevesinde; araştırma ve sektörel hizmet etkinliklerini evrensel standartlarda yürüterek, sektörel kuruluşların ekonomik, bilimsel ve teknolojik gelişimi için bilgiye ulaşmayı, üretmeyi, bilgiyi uygulamayı, yaymayı ve bu bilgilerle donatılmış bireyler yetiştirmeyi amaç edinmiştir.

VİZYON

Süleyman Demirel Üniversitesi, Pomza Araştırma ve Uygulama Merkezinin; Geleceğe yönelik temel vizyonu; sunduğumuz sektörel teknik hizmet, gerçekleştirdiğimiz araştırma ve projeler ile dünyanın en iyi 50 araştırma merkezi arasında yer almaktır.

DEĞERLER

Süleyman Demirel Üniversitesi, Pomza Araştırma ve Uygulama Merkezi; Liderlik, idealist olmak, yaratıcılık, araştırıcılık, yenilikçilik, akademik özgürlük, yetkinlik, mükemmellik, hoşgörülü olmak, bilgi ve kontrol sistemleri, etik değerlere bağlı olmak, veriye ve bilgiye dayalı karar almak, hesap verebilirlik, kültür, toplumsal sorumluluk, işbirliği, dayanışma, paylaşma, dürüstlük, saydamlık, sorumluluk, toplumsal yarar, ekonomik katkı ve çevreye saygı, kaynakların etkin kullanımını ilke edinmiştir.

AMAÇLAR
 • Pomza Araştırma ve Uygulama Merkezinin önderlik konumunun pekiştirilmesi,
 • Pomza Sektöründe yer alan tüm alanlarda hizmet verebilmek,
 • Sektörel kuruluşların gelişimi amacıyla düzenli ARGE faaliyetleri tanzim etmek,
 • Sektörel gelişmeler için bilgi bankasının oluşturulmasını sağlamak,
 • Pomza teknolojisine yönelik ilgili standartların geliştirilmesi,
 • Sektörel Bir Dergi (POMZA DÜNYASI) nin periyodik bir yayım organı haline getirilmesi.
 • Pomza Araştırma ve Uygulama Merkezinin Araştırma alt yapısı ve bilimsel aktivitelerin etkinleştirilmesi,
 • Uluslararası Pomza Sempozyumu düzenlemek,
 • KOSGEB, DTP veya TÜBİTAK Destekli Sektörel Alanda Eğitim Programları düzenlemek,
 • Sektördeki teknik elemanların bilgi ve becerilerini geliştirmeye çalışılmak,
 • Uluslar arası proje ve patent çalışmaları sürdürmek,
 • Yeni ürün geliştirmeye yönelik ARGE çalışmalarından patent alımlarını sağlamak,
 • Merkezin düzenleyeceği ulusal sektörel toplantılara güçlü destek vermek,
 • Merkez teknik elemanları tarafından, bu toplantılarda sektörel gelişmelerin sanayicilere sunulmasını sağlamak,
 • Sektörel kuruluşlar ile birlikte aktif teknik işbirliği faaliyetlerini düzenlemek,
 • Gerçekleştirilen ARGE çalışmalarından tüm sektörel kuruluşları bilgilendirmek,
 • Yapılan ARGE çalışmalarından en az bir adet uluslararası yayın yapmak,
 • ARGE çalışmalarına sektörel kuruluşların daha fazla oranda katılımını sağlamak,
 • Pomza Araştırma ve Uygulama Merkezinin, fiziki ve teknik altyapısının tamamlanması,
 • Akredite bir kurum haline gelebilmek,
 • ARGE proje çalışmalarının sonuçlarına göre, sektörel kuruluşlara yeni yatırım imkânlarının oluşturulmasını sağlamak,
 • Pomza ve kullanım alanlarının uluslar arası alanda tanıtımı amaçlı bir seri seminerler düzenlemek.