Hakkımızda

Süleyman Demirel Üniversitesi, Pomza Araştırma ve Uygulama Merkezi, 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 2880 sayılı kanunla değişik 7/d-2 maddesine göre Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak “Süleyman Demirel Üniversitesi Pomza Araştırma ve Uygulama Merkezi” adıyla kurulmuş olup, merkezin Yönetmeliği 18 Mart 2002 tarih ve 24699 Sayılı Resmi Gazete`de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Pomza Araştırma ve Uygulama Merkezinin; pomza teknolojisi konusunda bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak, bu konuda lisans ve lisans üstü düzeyde yapılacak proje çalışmalarına alt yapı oluşturmak, pomza sektöründe yer alan ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği faaliyetlerinde bulunmak, kurslar, seminerler ve konferanslar düzenlemek, kamu ve özel teşebbüslerin sorunları ile ilgili araştırma-geliştirme çalışmalarında bulunmak ve de bilimsel ve teknik faaliyetlerin yürütülmesi için üniversite – sanayii işbirliği çerçevesinde, her türlü proje çalışmaları yapmak, kitap, dergi ve bülten yayınları yapmak gibi temel görevleri bulunmaktadır. Merkez; “Merkez Müdürü” ve “Merkez Yönetim Kurulu” olmak üzere başlıca iki ana organdan oluşmaktadır.