19 Mart 2019 Salı

Yönetmelik

4223 defa okundu

 

 

 

  

POMZA ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ

 

  KURULUŞ :Madde 1 :

 

2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 2880 sayılı kanunla değişik 7/d-2 maddesine göre Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak “Süleyman Demirel Üniversitesi Pomza Araştırma ve Uygulama Merkezi” adıyla bir merkez kurulmuştur.

 

GÖREVLERİ :Madde 2 :

 

Pomza Araştırma ve Uygulama Merkezinin görevleri şunlardır:

- Pomza teknolojisi konusunda bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak,

- Pomza teknolojisi konusunda lisans ve lisans üstü düzeyde yapılacak proje çalışmalarına alt yapı oluşturmak,

- Pomza sektöründe yer alan ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği faaliyetlerinde bulunmak,

- Kurslar, seminerler ve konferanslar düzenlemek,

- Kamu ve özel teşebbüslerin sorunları ile ilgili araştırma-geliştirme çalışmalarında bulunmak,

- Bilimsel ve teknik faaliyetlerin yürütülmesi için üniversite - sanayii işbirliği çerçevesinde, her türlü proje çalışmaları yapmak,

- Kitap, dergi ve bülten yayınları yapmak,

- Rektörlük ve yetkili kurullara faaliyetleri ile ilgili rapor sunmak.

 

ORGANLAR :Madde 3 :

 

Pomza Araştırma ve Uygulama Merkezinin organları şunlardır:

  • Merkez Müdürü,
  • Merkez Yönetim Kurulu.

 

    

FOTOĞRAFLAR